The Dark Mountain Workshop Stockholm, oktober 2015 - maj 2016

När löven börjar samlas på Stockholms gator tar vi första klivet in i en resa som följer oss genom året och tar oss in i myternas mörker.

The Dark Mountain Workshop är ett kollektiv konstnärer, författare, artister och regissörer samlats under skuggan av klimatförändringarna. Tillsammans gör vi en resa till underjorden, i sökande för en djupare förståelse av konstens roll i en tid då hela vårt levnadssätt ifrågasätts av ekologiska kriser.

Kollektivet skapades av Dougald Hine – medgrundare till det engelska Dark Mountain Project – i samarbete med Riksteatern. Med start den 12 oktober träffas vi en gång i månaden som en workshop. Efter workshopen öppnar vi till ett kvällsforum där alla är välkomna att ansluta till konversationerna.