The Dark Mountain Workshop Stockholm, oktober 2015 - maj 2016

När löven samlas på Stockholms gator tar ett gäng konstnärer, författare, artister och regissörer de första kliven på en resa in i mörkret. En underjordisk resa. Ett sökande efter ett nytt kulturellt språk, ett språk som kan förändra hur vi ser på vår tids största frågor.

The Dark Mountain Workshop leder oss in i klimatförändringarnas skugga, resursbristernas ihålighet och nedbrytningen av de sociala och ekologiska grunder för våra sätt att leva.

Vad gör vi som konstnärer och lever i en sådan tid? Denna fråga ställdes i Uncivilisation: The Dark Mountain Manifesto (2009) och har engagerat ett internationellt nätverk av författare, konstnärer och tänkare som vuxit upp kring The Dark Mountain Project.

År 2015 bjöd Riksteatern in en av författarna av manifestet, Dougald Hine, för att skapa The Dark Mountain Workshop. En grupp konstnärer möts en gång i månaden för att gå djupt in i den ekologiska krisens existentiella terräng: en terräng där klimatförändringar inte är problemet, men det mest skrämmande symptomet av någonting annat, vars rötter står att finna i rötterna av vår kultur.

Varje månad ansluter sig en internationell gäst till gruppen, en artist vars verk kan ge oss ledtrådar i vårt sökande.

 
LÄS MER